Taxes

preu públic dels ensenyaments musicals

Consulteu en aquest document les normes reguladores dels preus públics per a la prestació dels serveis artístics als centres d'educació de la Diputació així com altres preus públics:

Taxes i preus públics de les Escoles de Música i Conservatoris per al curs 2019-2020

 

 

Informació Acadèmica