Vols estudiar música?

Les escoles i conservatoris de la Diputació a Reus, Tarragona i Tortosa t'ofereixen una formació musical reglada a prop de casa

 

 

Els alumnes de les escoles de música de la Diputació, a partir dels 5 anys, entren en contacte amb la música, inicien la seva formació musical i es preparen per accedir als estudis professionals dels conservatoris, amb titulació oficial.

Despertem l'interès per la música dels infants i els acompanyem en el seu aprenentatge

Els estudis que s’imparteixen a les escoles de música de la Diputació s’adrecen a infants a partir de 5 anys i ofereixen els primers coneixements i formació musicals. A l'escola la música és una forma d’expressió i comunicació i té l’objectiu de despertar en els nens i nenes l’interès per aquest art i pel plaer del seu gaudi.

PREINSCRIPCIÓ 

Documentació necessària (alumnes de nova entrada)

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen).
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne o l'alumna. Si no la té, el Departament d'Educació consulta el codi d'identificació personal al CatSalut.
  • Certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes als estudis que donen dret a l'exempció de la prova d'accés o certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés.

CALENDARI

Preinscripcions ESCOLA Del 24 d’abril al 21 de maig
Publicació de la relació de preinscrits 29 de maig a les 12 h
Període de reclamacions 30 i 31 de maig
MATRÍCULA 8 i 9 de juliol

 Documentació necessària (alumnes de nova entrada)

  • 2 fotos
  • fotocòpia del llibre de família
  • fotocòpia del llibre de vacunes
  • fotocòpia del DNI del pare, de la mate i de l'alumne/a
  • fotocòpia del carnet de família nombrosa (en el cas de ser-ho)
  • l'imprès de MATRÍCULA

MOLT IMPORTANT

Només es formalitzarà la matrícula una vegada s'hagi realitzat el pagament i s'aporti tota la documentació requerida.

L'horari de secretaria per fer la matrícula és de 9 a 13 h.

cartell estudiar música

Informació Acadèmica