Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Aula Mestral

Una aula plena d’activitats per fomentar l’autonomia i els hàbits prelaborals, som un programa de transició a la vida adulta.