Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

La comunicació un Món Màgic

Servei de logopèdia

  • Notícies
  • 24|03|2020

La comunicació és un dels pilars fonamentals que necessita tot ésser humà per al seu  desenvolupament i benestar personal. És el mitjà que li possibilita la relació amb  l’entorn  i li permet: compartir idees, expressar sentiments...a més d’ integrar-se en el seu medi sociocultural.

El llenguatge oral és el principal, però no l’únic mitjà que tenim els humans per  comunicar-nos. L’adquirim en la majoria de casos, de manera natural i des dels primers mesos de vida, gràcies a la progressiva maduració neurològica i al desenvolupament cognitiu i afectiu-relacional.

De vegades, les habilitats comunicatives no presenten una evolució típica i és aleshores quan s’haurà de fer especial  atenció i intervenir de manera primerenca.

Quan una persona presenta dificultats per comunicar-se o no pot fer-ho, possiblement s’aïlli de l’entorn que l’envolta amb tot el que aquest aïllament li pot ocasionar. És llavors quan a moltes famílies se’ls planteja l’ús dels SAAC. Les sigles SAAC (Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació) fan referència a una sèrie de sistemes que complementen el llenguatge oral quan per si sol no és suficient per establir una comunicació efectiva amb l’entorn, d’aquí el mot augmentatius. De vegades, substitueixen la parla quan aquesta no és comprensible i/o està absent, d’aquí la paraula alternatius.

En el nostre context escolar són un mitjà habitual que tenim plenament integrat en la dinàmica del dia a dia per afavorir les interaccions dels alumnes. Entenem que a priori suposen per a les famílies un món desconegut que els pot transmetre por i desconfiança, ja que sovint pensen que  el seu fill/a  amb un SAAC mai arribarà a desenvolupar la parla.

L’experiència del dia a dia ens ha donat l’oportunitat de comprovar com els SAAC no tan sols han afavorit les interaccions comunicatives sinó que, en alguns casos, han ajudat a desenvolupar el llenguatge verbal. Existeixen alguns estudis amb evidència científica que així ho demostren.

Ensenyar a utilitzar aquestes sistemes pot resultar llarg i complicat, però a la vegada meravellós i apassionant. Caldrà que tots ens hi sentim implicats, aprenent a assaborir el moment i compartir-lo.

La història dels SAAC ha sofert una gran evolució des dels seus orígens fins a l’actualitat. Les famílies han passat de tenir un rol  totalment passiu, a considerar-se el principal agent per a la implementació. Els/les logopedes i altres professionals les acompanyem en aquest procés prenent decisions conjuntes i consensuades, sempre partint d’allò que esperen dels seus fills/es.

Malgrat que els inicis siguin costosos caldrà no posar en dubte l’eficàcia d’aquests recursos ni donar-se per vençuts amb rapidesa, ja que amb implicació, constància i dedicació s’aconseguirà que es facin realitat moments que fins aleshores potser havien estat una utopia perquè, en definitiva, la comunicació no deixa de ser un món màgic del qual tots tenim el dret de gaudir-ne.