Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Final de la UD Aigua

Aula Tramuntana

  • Notícies
  • 01|02|2019

Al llarg d’aquest primer quatrimestre a l’escola hem realitzat la unitat didàctica de l’Aigua. Els alumnes de l’aula Tramuntan han treballat:

  1. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtics.
  2. Identificar les matemàtiques implicades en les situacions quotidianes.
  3. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
  4. Analitzar paisatges tenint en compte factors socials i naturals que els configuren per valorar les actuacions que els afecten.
  5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i conseqüències per plantejar respostes de futur.
  6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Per donar un bon fi d’unitat didàctica la Neus i la Pilar, responsables de l’aula, van preparar una gincama per Reus on van visitar…