Dades sobre el sector turístic

La Diputació de Tarragona, mitjançant el Patronat de Turisme, gestiona i projecta una imatge de les destinacions turístiques: Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Dóna suport a la seva comercialització amb l'objectiu de contribuir a l'estructuració i a la qualificació de l'oferta turística, a més d'afavorir el desenvolupament del sector en col·laboració amb els agents públics i privats del territori. Les actuacions del Patronat de Turisme es duen a terme seguint els principis de: cooperació, comunicació, efectivitat/adaptació, equilibri, identificació, innovació, participació, proximitat , sostenibilitat i ètica.

Per al període 2012 – 2015 s’han establerts línies estratègiques, de cada una de les quals se’n desprenen uns objectius, diferenciades per les dues marques que gestiona el Patronat:

Costa Daurada

  • Incrementar el coneixement de la marca
  • Potenciar nous productes i consolidar els mercats estratègics
  • Evolucionar en l'aplicació d'eines i instruments al servei de la difusió de la marca
  • Interpretar adequadament el valor estratègic de les infraestructures que faciliten l'accessibilitat a la destinació.

Terres de l'Ebre

  • Incrementar el coneixement de la marca
  • Afavorir la internacionalització de la comercialització
  • Potenciar nous productes i consolidar els mercats estratègics
  • Evolucionar en l'aplicació d'eines i instruments al servei de la difusió de la marca.

Com a ens al servei de la difusió de la realitat turística, que integra les marques que gestionem, amb una clara vocació de suport a la comercialització i d’orientació al mercat, el Patronat de Turisme de la Diputació construeix sinèrgies amb el sector públic i privat de l'àmbit turístic de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

En aquest sentit col·laborem amb la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya i amb el seu Observatori, organismes que posen a disposició del sector, dades que permeten millorar el coneixement de la realitat turística del nostre territori. I també amb la Facultat de Turisme i Geografia de la URV i el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS).

Dades sobre conjuntura i demanda turística corresponents a les marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre

Galeria d'imatges