La Diputació

Comissió Informativa de Projectes Europeus i Regió del Coneixement i TIC

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen, per a la seva aprovació pel Ple o la Junta de Govern en cas que aquesta exerceixi competències delegades pel Ple, de tots els assumptes de l'àmbit de competència de l’àrea de Coneixement i Qualitat i de tots els assumptes de l’àmbit de competència de l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.

* Nota d'intervenció de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la presidenta que afectin el seu àmbit de gestió.

President

Vocals titulars

Vocals suplents