Vés al contingut

Introducció a la creació tipogràfica digital

La tipografia, a més a més de la seva capacitat de generar un missatge, permet remarcar conceptes i comunicar a través de les seves formes. Aquest curs teòric i pràctic vol estimular i guiar l’estudiant a partir del procés de creació d’una font. Aquest projecte permet introduir els principis bàsics de la tipografia i també crear un vincle conceptual amb el patrimoni gràfic local. Paral·lelament a l’exercici pràctic principal, es farà recerca per descobrir tipus de lletres que poblen el nostre entorn i s’analitzaran diversos projectes tipogràfics per entendre quins son els factors que influeixen en la forma de les lletres.

  • Docent:
  • Dies: Del 18 de febrer a l'1 d'abril
  • Horari: Divendres de 16 a 19 h
  • Preu: 84 €
  • Modalitat: Presencial
  • Tipus de formació: Curs
  • Durada: 21 h
  • Places: 15
  • Lloc: Tortosa

Objectius:

- Estimular i guiar l’estudiant a través del procés de creació d’una font. - Comprendre com un concepte o missatge, entre altres factors, manipulen una tipografia per tal d’aconseguir comunicar a través de la seva forma. - Identificar estils tipogràfics i d’escriptura del nostre entorn proper per utilitzar-los com a punt de partida del projecte actual. - Aprendre alguns dels principis bàsics de la tipografia.

Programació:

El curs es divideix en dos blocs, una part teòrica amb apunts històrics i nocions bàsiques sobre la tipografia i una part pràctica en què cada estudiant realitzarà la seva pròpia font. El bloc teòric, té com a objectiu fonamentar el projecte i dotar de terminologia, recursos i eines l’estudiant. A més a més de donar unes breus pinzellades tècniques i històriques que propocionaran a l’alumne els coneixements per poder desenvolupar el sentit crític i analític en aquest entorn de treball. El bloc pràctic, està plantejat com un taller en què a partir de referències o usos tipogràfics locals, cada estudiant crearà la seva pròpia tipografia. Aquestes fonts es crearan per a ser aplicades en una peça de disseny gràfic.