Vés al contingut

Iniciació a la conservació i restauració d'objectes de ceràmica i porcellana

Aprendre els processos d’intervenció més habituals que es poden realitzar a un objecte, de ceràmica o porcellana, que pateix alguna alteració.

  • Docent:
  • Dies: 27 de gener de 2022
  • Horari: Sessió única
  • Preu: 12 €
  • Modalitat: Presencial
  • Àmbit Restauració
  • Tipus de formació: Curs
  • Durada: 3 h
  • Places: 15
  • Lloc: Escola per l'Art i la Cultura a Valls

Objectius:

Adquirir els coneixements bàsics per la restauració de peces de ceràmica popular (rajoles, càntirs, gerres, plats), porcellana o altres materials semblants (plats, tasses, figuretes), mitjançant una intervenció directa sobre l’objecte que l’alumne hagi portat a l’escola.
Aprendre els processos d’intervenció més comuns que es poden realitzar en un objecte que pateix alguna d’alteració.

 

Programació:

- Estudi visual de la peça per identificar el material de fabricació de l’objecte, les tècniques decoratives i els acabaments.
- Avaluació de l’estat de conservació que ens permeti determinar les alteracions que pateix la peça (brutícia, trencaments, fissures, cops, desgast de la decoració).
- Decidir els procediments i productes adequats per la restauració de l’objecte segons el material de fabricació, la tècnica d’execució i les patologies d’alteració.
- Les fases de restauració que es portaran a terme seran la neteja, la consolidació i la reintegració volumètrica.