Diputació de Tarragona

PREINSCRIPCIÓ  

Podran accedir directament als estudis de Grau Superior de les escoles d’art i disseny de la Diputació aquells alumnes que tinguin el Batxillerat Artístic, un títol en Grau Superior d’arts plàstiques, disseny, conservació i restauració de béns culturals o d’art dramàtic en especialitat d’escenografia, entre d’altres. També quedaran exempts de la prova els titulats en Enginyeria Tècnica Industrial, Arquitectura i Belles Arts o aquells que hagin superat les proves d’accés a aquests estudis universitaris. Podeu consultar totes les exempcions en detall, així com informar-vos sobre les proves a la web del departament d’Educació.

Degut a la situació actual, les gestions acadèmiques dels alumnes i dels futurs alumnes es duran a terme a través de Cita Prèvia, on es podran concretar: cites amb el cap d’estudis, preinscripcions, matrícules als Cicles i als cursos monogràfics, beques, entre d’altres.

Només cal fer click a l’enllaç de CITA PRÈVIA, i que, a més a més, que trobareu al peu de la nostra plana web.

 

Preinscripció al centre

Els futurs alumnes també hauran de realitzar la preinscripció al centre on volen cursar els seus estudis del 10 al 17 de juny per via telemàtica al portal http://preinscripcio.gencat.cat . 

Tot i que també serà possible fer-ho presencialment del 15 al 17, amb cita prèvia i les pertinents mesures de seguretat. 

La matrícula definitiva es realitzarà de l’1 al 7 de setembre, un cop es reuneixin tot els requisits obligatoris o s’hagin superat les proves d’accés.

 

Cicles de grau superior a les Escoles d’Art i Disseny a la Diputació

A l’Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus s'hi poden cursar els cicles de Gràfica Audiovisual, Infografia 3D, Arquitectura Efímera, Projectes i direcció d'obres de decoració i un cicle formatiu de grau superior en Videojocs i entorns virtuals. Trobareu més informació a www.dipta.cat/estudiarartidisseny .

L’oferta formativa de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa és de referència a la demarcació, perquè ofereixen una preparació i qualificació professional. Els dotze cicles formatius de grau superior en Arts Plàstiques i Disseny tenen una durada de dos cursos acadèmics, amb una clara vocació de preparar als estudiants pel món laboral.

+info

 

 

MATRICULACIÓ CURS 2020-2021

 

ALUMNES DE NOU INGRÉS

DEL 1 AL 7 DE SETEMBRE

Horari i lloc: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

- Sol·licitud degudament emplenada (L’imprès es proporciona a la secretaria del centre)

- Original del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) de l'alumne/a (*)

- Original del llibre de família o document relatiu a la filiació, i del DNI de la persona sol·licitant, si l'alumne no és major d'edat (*)

- Original de la targeta sanitària individual

- Original del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social

- Original de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat, a la prova d'accés o als estudis que permeten l’accés al cicle (*)

- Original del document que acrediti dret a reducció en la matrícula, si és el cas: família nombrosa o monoparental; personal o fill, o jubilat, de la Diputació de Tarragona; qualificació de matrícula d’honor o superació d’un cicle formatiu en una altra escola de la Diputació; discapacitat mínima del 33%; víctima d’acte terrorista (o cònjuge o fill/a), o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere

- 1 fotografia mida carnet

- Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

 

(*) Només si no s’ha presentat en el tràmit de preinscripció o si hi ha canvis des que es va presentar.

 

 

ANTICS ALUMNES

DEL 1 AL 7 DE SETEMBRE

Horari i lloc: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

- Sol·licitud degudament emplenada (L’imprès es proporciona a la secretaria del centre)

- Original del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) (*)

- Original de la targeta sanitària individual (*)

- Original del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social (només si no l'heu presentat anteriorment)

- Original del document que acrediti tenir dret a reducció en la matrícula, si és el cas: família nombrosa o monoparental; personal o fill, o jubilat de la Diputació; discapacitat mínima del 33%; víctima (o cònjuge o fill/a) d’acte terrorista o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere

- 1 fotografia mida carnet (només si no l’heu presentat amb la matrícula del curs 2016-2017)

- Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

 

(*) Només si hi ha hagut canvis des de la darrera vegada que el vau presentar

 

 

MATRICULACIÓ EXTRAORDINÀRIA - CURS 2020-2021-  PER ALUMNES DE NOU INGRÉS

 

A partir del 8 DE JULIOL (llista d’espera i matrícula sense preinscripció)

Horari i lloc: De 9 a 14 hores h, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

 

- Sol·licitud degudament emplenada (L'imprès es proporciona a la secretaria del centre)

- Original del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) (*)

- Original i de la targeta sanitària individual (*)

- Original i del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social (només si no l'heu presentat anteriorment)

- Original de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat o dels estudis que permeten l’accés al cicle (*)

- Original del document que acrediti dret a reducció en la matrícula, si és el cas: carnet de família nombrosa o monoparental, qualificació de matrícula d'honor o superació d'un cicle formatiu en una altra escola de la Diputació, discapacitat mínima del 33%, víctima d'acte terrorista (o cònjuge o fill/a), o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere

- 1 fotografia mida carnet

- Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

 

(*) Només si no s’ha presentat en el tràmit de preinscripció o si hi ha canvis des que es va presentar.

Per a més informació:

977 318 750

sec.eadr@dipta.cat