Diputació de Tarragona

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

DEL 29 DE MAIG AL 5 DE JUNY

El calendari és el següent:

 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29/05/2019 al 05/06/2019
 • Termini per presentar la documentació al centre: fins al 07/06/2019
 • Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 28/06/2019
 • Termini per presentar reclamacions: del 01/07/2019 al 04/07/19
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació revisada: 08/07/2019
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 10/07/2019
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 17/07/2019

Podreu trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció al web del Departament d’Ensenyament

 

PREINSCRIPCIÓ  I MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIES CURS 2019-2020HORARI I LLOC:  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, a la Secretaria del centre


El calendari és el següent:

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació al centre: 24 i 25/07/2019
 • Publicació de les llistes amb la puntuació provisional (al tauler d'anuncis del centre): 25/07/2019
 • Termini per presentar reclamacions i publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds (al tauler d'anuncis del centre):                 26/07/2019
 • Termini de MATRÍCULA per als alumnes admesos: del 29 al 31/07/2019

 

MATRÍCULA CURS 2019-2020 (Alumnes DE NOU INGRÉS)

DEL 18 AL 23 DE JULIOL

HORARI I LLOC:  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 • Sol·licitud degudament emplenada (L’imprès es proporciona a la secretaria del centre)
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) de l'alumne/a (*)
 • Original i fotocòpia del llibre de família o document relatiu a la filiació, i del DNI de la persona sol·licitant, si l'alumne no és major d'edat (*)
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • Original i fotocòpia del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social
 • Original i fotocòpia de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat, a la prova d'accés o als estudis que permeten l’accés al cicle (*)
 • Original i fotocòpia del document que acrediti dret a reducció en la matrícula, si és el cas: família nombrosa o monoparental; personal o fill, o jubilat, de la Diputació de Tarragona; qualificació de matrícula d’honor o superació d’un cicle formatiu en una altra escola de la Diputació; discapacitat mínima del 33%; víctima d’acte terrorista (o cònjuge o fill/a), o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere
 • 1 fotografia mida carnet
 • Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

(*) Només si no s’ha presentat en el tràmit de preinscripció o si hi ha canvis des que es va presentar.

 

MATRÍCULA CURS 2019-2020 (ANTICS Alumnes)

DEL 18 AL 23 DE JULIOL

HORARI I LLOC:  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 • Sol·licitud degudament emplenada (L’imprès es proporciona a la secretaria del centre)
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) (*)
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (*)
 • Original i fotocòpia del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social (només si no l'heu presentat anteriorment)
 • Original i fotocòpia del document que acrediti tenir dret a reducció en la matrícula, si és el cas: família nombrosa o monoparental; personal o fill, o jubilat de la Diputació; discapacitat mínima del 33%; víctima (o cònjuge o fill/a) d’acte terrorista o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere
 • 1 fotografia mida carnet (només si no l’heu presentat amb la matrícula del curs 2016-2017)
 • Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre)

(*) Només si hi ha hagut canvis des de la darrera vegada que el vau presentar

 

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA CURS 2019-2020 (Alumnes DE NOU INGRÉS)

29, 30 I 31 DE JULIOL

HORARI I LLOC:  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 • Sol·licitud degudament emplenada (L'imprès es proporciona a la secretaria del centre)
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) (*)
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (*)
 • Original i fotocòpia del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social (només si no l'heu presentat anteriorment)
 • Original i fotocòpia de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat o dels estudis que permeten l’accés al cicle (*)
 • Original i fotocòpia del document que acrediti dret a reducció en la matrícula, si és el cas: carnet de família nombrosa o monoparental, qualificació de matrícula d'honor o superació d'un cicle formatiu en una altra escola de la Diputació, discapacitat mínima del 33%, víctima d'acte terrorista (o cònjuge o fill/a), o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere
 • 1 fotografia mida carnet
 • Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

(*) Només si no s’ha presentat en el tràmit de preinscripció o si hi ha canvis des que es va presentar.