Pla d'Organització de Centre per al curs 2021-2022 en el marc de la pandèmia de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona

Aquest pla d'organització de centre, que va ser presentat pel director davant el Claustre de professors el dia 1 de setembre de 2021 i va ser aprovat en primera instància pel Consell escolar del centre el dia 21 de setembre de 2021, és provisional fins la resolució del corresponent Decret per part de la Diputació de Tarragona.

CONSULTA EL POC