Aprovació de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques per alumnat de CFGS a les Escoles d'Art de la Diputació de Tarragona 2020/2021

Concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, destinades a l’alumnat oficial de l'Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona

La Diputació de Tarragona manté l'interès de contribuir de manera activa i de recolzar financerament a demandes socials i econòmiques a les persones que ho necessiten. I a tal efecte ha fet pública la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, destinades a l’alumnat oficial de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i a Reus de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis artístics per al curs 2020/2021.

I és per aquest motiu que a partir del dia 25 de febrer i fins al 31 de març de 2021, s'obre el termini de presentació de sol·licituds de les esmentades beques, sempre amb cita prèvia.

Les actuacions becades són l’import abonat pels preus públics de matrícula (curs 2020/2021) dels Cicles Formatius de Grau Superior d'ensenyaments artístics que s'imparteixen a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació als centres de Tarragona i Reus.

A qui va adreçat:

El beneficiari ha de ser alumnat matriculat als Cicles Formatius de Grau Superior de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (exclosos els projectes finals dels cicles formatius del Pla LOGSE i altres programes d'estudis no reglats)

Documentació que cal presentar:

  • Annex 1: Emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que pertoqui de l’ Annex 1.1.
  • Annex 2: Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d'altres requisits exigits per obtenir la condició de beneficiari/a. 
  • Annex 3 ( si s'escau): Declaració responsable per situació excepcional Covid-19 i documentació que pertoqui.
  • Annex 4: Formulari de Tresoreria : Sol·licitud d’alta/modificació com a creditor a efectes econòmics i fiscals dels centres d’ensenyament

Presentació presencial de sol·licituds de beques individuals per al curs 2020/2021

Per tal de ser atès és imprescindible demanar CITA PRÈVIA  a través de correu electrònic o telèfon.

> Registre General del Palau de la Diputació
Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat 
Telèfon: 977 29 66 17, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Passeig de Sant Antoni, 100 de Tarragona

> Registre General al Palau Climent de Tortosa
Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat 
Telèfon: 977 44 86 62, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Carrer Montcada, 22 de Tortosa

A més a més, també podeu fer-ho a les oficines de Correus, en la forma reglamentària establerta.

Teniu més informació als documents adjunts.