Beques per alumnat de cicles formatius de grau superior a les Escoles d'Art de la Diputació de Tarragona 2019/2020

Concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, destinades a l’alumnat oficial de l'Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona

La Diputació de Tarragona manté l'interès de contribuir de manera activa i de recolzar financerament a demandes socials i econòmiques a les persones que ho necessiten. I a tal efecte ha fet pública la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, destinades a l’alumnat oficial de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i a Reus de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis artístics per al curs 2019/2020.

Les actuacions becades són l’import abonat pels preus públics de matrícula (curs 2019/2020) dels Cicles Formatius de Grau Superior d'ensenyaments artístics que s'imparteixen a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació als centres de Tarragona i Reus.
Està exclòs el projecte final del cicle formatiu del Pla LOGSE i els altres programes d'estudis no reglats.

La principal novetat respecte d'anteriors convocatòries és haver inclós com a requisit (a banda dels generals i de l'econòmic de la renda familiar com sempre) el fet d'haver estat afectat per la COVID-19, tant des del punt de vist econòmic com de salut. 

L'afectació s'extén al mateix alumne o a qualsevol membre de la unitat familiar/de convivència.

També, enguany s'ha incorporat una millora en la tramitació administrativa i una simplificació en la documentació a presentar.  Des de la Unitat de Gestió Administrativa es té accés a les dades de la renda de la unitat familiar de l'alumnat directament de l'Agència Tributària i d'aquesta manera ja no cal la presentació de la declaració de l'IRPF i altres documents afins.

El termini de presentació de sol·licituds en paper s'obrirà el dia següent a la seva publicació al BOPT (prevista per a la setmana vinent), durant tot l'agost i finalitzarà el 4 de setembre de 2020 (inclòs). 

A qui va adreçat:

Va adreçat a alumnat matriculat a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i ha de ser veí o resident a qualsevol població de les comarques de Tarragona o de les Terres de l’Ebre.

Documentació que cal presentar:

Annex 1: Emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que pertoqui de l’ Annex 1.1.
Annex 2: Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d'altres requisits exigits per obtenir la condició de beneficiari/a. 
Annex 3 ( si s'escau): Declaració responsable per situació excepcional Covid-19 i documentació que pertoqui.
Annex 4: Formulari de Tresoreria : Sol·licitud d’alta/modificació com a creditor a efectes econòmics i fiscals dels centres d’ensenyament

Presentació presencial de sol·licituds de beques individuals per al curs 2019/2020

Per tal de ser atès és imprescindible demanar CITA PRÈVIA  a través de correu electrònic o telèfon.

> Registre General del Palau de la Diputació
Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat 
Telèfon: 977 29 66 17, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Passeig de Sant Antoni, 100 de Tarragona
 

> Registre General al Palau Climent de Tortosa
Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat 
Telèfon: 977 44 86 62, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Carrer Montcada, 22 de Tortosa

A més a més, també podeu fer-ho a les oficines de Correus, en la forma reglamentària establerta.

Teniu més informació als documents adjunts.