Curs de preparació a la prova d'accés als CFGS d'APD

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que volen accedir als Cicles Formatius de Grau Superior en Arts Plàstiques i Disseny i que es vulguin preparar per a les corresponents proves

Prepara't per accedir als estudis d'Arts Plàstiques i Disseny i sigues alumne de l'Escola!

Objectius i dades bàsiques del curs

La realització d'aquest curs permet afavorir i aprofundir sobre els conceptes bàsics i importants en les diferents disciplines de l'art i el disseny que ens permetin assolir un major grau de coneixement i seguretat en el moment de fer front a les proves. El curs proporciona formació a l’alumne perquè es desenvolupi tant en els aspectes artístics, conceptuals i creatius, com en els tècnics.
[+] Informació sobre les proves d'accés posteriors a la realització d'aquest curs preparatori.

Efecte de la qualificació obtinguda: la qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny. Resolució ENS/1585/2014, de 2 de juliol.

Temporització: Aquest monogràfic s'inicia al setembre i finalitza una setmana abans de la realització de la prova d'accés (meitats de maig).

Continguts: Dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual, fonaments de les arts, disseny.

Objectius: Assolir continguts, conceptes i tècniques per superar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

Persones a qui va dirigit: Qualsevol persona de 18 anys o més que hagi de superar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'APD.

Preu, accés i titulació

El preu del preparatori A és de 512 euros.
El preu del preparatori B és de 532 euros.

L'accés és lliure.

En finalitzar el monogràfic l'alumne obtindrà un certificat de notes per computar a les proves d'accés. Les persones que no es presentin a les proves obtrindran un certificat acadèmic.

Horari Preparatori A

Dilluns de 17 a 19 hores, dimarts de 16 a 20 hores i dimecres de 16 a 19 hores.

Horari Preparatori B

Dimarts de 16 a 20 hores, dimecres de 17 a 20 hores i dijous de 16 a 18 hores.

Matrícula

La matrícula s'inicia a partir del 4 de setembre 2019.

Demaneu informació a secretaria: 977 21 12 53