Curs de preparació a la prova d'accés als CFGS d'APD - COMPLET

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que volen accedir als Cicles Formatius de Grau Superior en Arts Plàstiques i Disseny i que es vulguin preparar per a les corresponents proves

Prepara't per accedir als estudis d'Arts Plàstiques i Disseny i sigues alumne de l'Escola!

Objectius i dades bàsiques del curs

La realització d'aquest curs permet afavorir i aprofundir sobre els conceptes bàsics i importants en les diferents disciplines de l'art i el disseny que ens permetin assolir un major grau de coneixement i seguretat en el moment de fer front a les proves. El curs proporciona formació a l’alumne perquè es desenvolupi tant en els aspectes artístics, conceptuals i creatius, com en els tècnics.
[+] Informació sobre les proves d'accés posteriors a la realització d'aquest curs preparatori.

Efecte de la qualificació obtinguda: la qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny. Resolució ENS/1585/2014, de 2 de juliol.

Temporització: Aquest monogràfic s'inicia el dilluns 14 de setembre i finalitza la darrera setmana d'abril, abans de la realització de la prova d'accés (meitats de maig).

Continguts: Dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual, fonaments de les arts, disseny.

Objectius: Assolir continguts, conceptes i tècniques per superar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

Persones a qui va dirigit: Qualsevol persona de 18 anys o més que hagi de superar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'APD. Si es realitza la part comuna de la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova.

Preu, accés i titulació

El preu del curs preparatori és de 445 euros.

L'accés és lliure.

En finalitzar el monogràfic l'alumne obtindrà un certificat de notes per computar a les proves d'accés. Les persones que no es presentin a les proves obtrindran un certificat acadèmic.

Horari

Nous horaris vigents des del 3 de novembre de 2020:

PDF icon Preparatori - setmana A.pdf

PDF icon Preparatori - setmana B.pdf

Horaris vigents fins el 2 de novembre de 2020:

Dilluns de 16 a 21 h
Dimarts de 16 a 21 h
Dimecres de 16 a 19 h
Dijous de 16 a 21 h. Inici de les classes el dilluns 14 de setembre.

Matrícula

La matrícula es podrà realitzar del 8 al 14 de setembre 2020.

Demaneu informació a secretaria: 977 21 12 53