Curs preparatori proves accés

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que volen accedir als Cicles Formatius de Grau Superior en Arts Plàstiques i Disseny i que es vulguin preparar per a les corresponents proves

Prepara't per accedir als estudis d'Arti Disseny i sigues alumne de l'Escola!

Objectius i dades bàsiques del curs

  • La realització d'aquest curs permet afavorir i aprofundir sobre els conceptes bàsics i importants en les diferents disciplines de l’Art i el Disseny que ens permetin assolir un major grau de coneixement i seguretat al moment d’afrontar les proves. El curs proporciona formació a l’alumne perquè es desenvolupi tant en els aspectes artístics, conceptuals i creatius, com en els tècnics.

Titulació: certificat de notes per computar a les proves d'accés. Certificat acadèmic per les persones que no es presentin a les proves.

Efecte de la qualificació obtinguda: la qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny. Resolució ENS/1585/2014, de 2 de juliol.

Accés: lliure

Continguts per matèries:

  • Volum
  • Dibuix artístic
  • Dibuix tècnic
  • Cultura Audiovisual