El Viajero

Gràfica interactiva

El Viajero és el prototip d’una app per a iOS que ofereix informació sobre esdeveniments de tot tipus —art, música, vida de nit, restaurants, botigues, entreteniment...— de diferents ciutats del món. Com a exemple s’ha utilitzat Tarragona.
Per fer el projecte s’han creat diferents elements:
• El naming, la marca i tot el seu univers representat en una style guide que defineix la manera de fer-la servir.
• Els wireframes per definir les pantalles de l’app i el disseny de cadascuna d’elles en Sketch.
• L’exportació del fitxer Sketch a Flinto per crear el prototip final i la realització d’un vídeo amb totes les transicions i animacions entre pantalles.
• I finalment, el disseny i la creació d’una landing page responsive —funcional en dispositius de diferents mides— que explica i mostra totes les característiques de El Viajero.

Daniel Pena

Gràfica interactiva 2016/2017