Ex capsa

Arts aplicades al mur

Aquest projecte parteix de la idea de museu com a símil o metàfora d’un temple.

Partint d’objectes o “relíquies” es crea tot un discurs sobre allò sagrat i el seu valor subjectiu. Unes vitrines donen peu a tot un univers, explicat a través de pintures, tèxtil, plantes, líquids, mantres i llums. Un conglomerat de components conformant un espai expositiu que esdevé temple i per extensió culte.

Es tracta de generar mitologia a traves de la memòria i jugar entre la ironia i el sarcasme amb l’espiritualitat i els seus valors.a

Guillem Duran

Arts aplicades al mur 2016/2017