FAQs- Preguntes més freqüents

Quines titulacions puc obtenir?

El títol que obtindreu després de cursar els cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny és el de Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent. Aquest títol correspon al nivell del grau grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i al referent europeu CINE 5-b (Classificació internacional normalitzada de l'educació).

Quins requisits necessito per accedir als estudis?

El requisit per poder accedir als estudis és tenir el títol de Batxillerat artístic. També es pot accedir amb qualsevol títol de batxillerat, o titulació equivalent, i realitzar una prova d'accés específica d'arts plàstiques i disseny.

He de fer una prova d’accés per obtenir plaça?

En el cas de no disposar del títol de batxillerat artístic o un títol equivalent, s'ha de realitzar una prova d'accés específica consistent en proves de dibuix tècnic, dibuix artístic, cultura audiovisual o volum (cal realitzar dues d'aquestes quatre matèries en el moment de la prova).
També es realitza una prova d'accés comuna als cicles formatius, per aquelles persones majors de 19 anys que no disposin del títol de batxillerat o equivalent. A més de la prova comuna també hauran de realitzar la prova d'accés específica d'arts plàstiques i disseny.

Quina durada tenen els estudis?

Els cicles formatius de grau superior LOE  que ofereix l'escola (Animació, Gràfica publicitària, Gràfica interactiva, Il·lustració i Fotografia), tenen una durada de dos cursos lectius, amb un total de 2.000 hores i 120 crèdits, que inclouen un projecte integrat durant el segon curs i la realització de 240 hores de pràctiques en centres de treball externs.

Els cicles formatius de grau superior LOGSE que ofereix l'escola (Arts aplicades al mur i Joieria artística) tenen una durada de dos cursos lectius i un projecte final un cop completat aquests dos cursos. Aquest projecte final es lliure durant el segon quadrimestre del curs següent. També es realitzen pràctiques en centres de treball externs. La durada d'aquestes pràctiques depèn de cada cicle. La durada del cicle és de 1.950 hores.

Puc fer cursos especialitzats sense cursar els estudis complerts?

Existeixen cursos monogràfics sense requisits d'accés que es poden cursar al centre amb un horari de 10 hores setmanals. L'EADT ofereix en aquests moments un monogràfic de gravat i un monogràfic de ceràmica. També existeix l'oferta d'estudis lliures a l'Aula Taller de Valls.

A quines beques puc optar?

Existeixen beques específiques de la Diputació de Tarragona per als alumnes de les escoles d'art i disseny de la seva titularitat.

També hi ha una convocatòria de beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports d'ajuda als alumnes d'ensenyaments artístics postobligatoris.

Quins estudis puc convalidar? Com ho puc fer?

Existeixen una sèrie de convalidacions que es poden tramitar en el moment de fer la matrícula del centre. La majoria de convalidacions corresponen a convalidacions directes establertes normativament entre cicles formatius del mateix nivell i família. A la secretaria del centre us informaran del tràmit a realitzar i de les taules de convalidacions.

Existeix també l'opció de demanar convalidacions singulars en funció dels certificats d'estudis reglats que pugui aportar l'alumne. En aquest cas és el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o el Ministeri d'Educació qui resolen aquest tipus de convalidacions, que obeeixen a equivalències entre estudis de nivells diferents, sempre que els estudis realitzats siguin iguals o superiors als estudis que es volen cursar al centre i prèvia matrícula als continguts que es volen convalidar. També es tramiten des de la mateixa secretaria del centre.

Podré fer pràctiques a empreses?

Per poder obtenir el títol del cicle formatiu cal completar la FCT (Formació en centres de treball). Cada cicle té un professor encarregat de tutoritzar les pràctiques en centres de treball externs a l'escola, on l'alumnat realitza la fase de pràctiques sense solapar-se amb l'horari lectiu dels seus estudis. Les pràctiques dels cicles formatius corresponents a la LOE tenen una durada de 280 hores, mentre que al cicle de Joieria artística la càrrega horària de les pràctiques és de 25 hores i al cicle d'Arts aplicades al mur és de 45 hores.

Quines sortides professionals tinc un cop acabi els estudis?

Els estudis d'arts plàstiques i disseny tenen un índex d'ocupació força remarcable un cop finalitzats, ja que permeten desenvolupar moltes tasques realitzades amb la creativitat, l'expressió o la creació. També són uns estudis que possibiliten l'ocupació com a professionals lliberals en les diferents disciplines, amb la creació d'estudis o tallers propis. Finalment, molts alumnes decideixen continuar la seva formació, ja sigui a l'espai d'ensenyaments superiors d'arts plàstiques i disseny, d'altres graus universitaris o cursant altres cicles formatius que complementin el seu perfil professional.

Com puc contactar per obtenir més informació?

Us podeu posar en contacte amb la secretaria del centre a través del correu electrònic administracioeadt@dipta.cat o també a través del telèfon 977 21 12 53. A partir del mes de març el centre organitza visites a les instal·lacions i una jornada de portes obertes, dirigida a futurs alumnes i als seus pares, que té lloc el mes d'abril. També ens trobaràs al saló de l'estudiant de Valls, el mes de març.