Gestió d'entrades i sortides al centre

Entrades i sortides

Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada. A l'EAD Tarragona s'habilitaran dos accessos i a cada un dels accessos, l'entrada i la sortida es farà per diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Es preveuen dos torns d'entrada i de sortida: primer torn per alumnat de primer i segon torn per alumnat de segon.

Els accessos de l'EAD Tarragona són:

  1. Principal: és la porta principal a la planta baixa.
  2. Emergència: és la porta d'emergència de la primera planta, que dóna a peu de carrer.
     

Accés Principal

Grup

Accés

Entrada

Sortida

Pintura 1r

Principal

De 8:50 a 9:00

De 14:50 a 15:00

Dimarts: de 13:50 a 14:00

Il·lustració 1r

Principal

De 8:50 a 9:00

De 14:50 a 15:00

Dijous: de 13:50 a 14:00

Publicitària 1r

Principal

De 8:50 a 9:00

Dimecres: de 9:50 a 10:00

De 14:50 a 15:00

Pintura 2n

Principal

De 9:00 a 9:10

De 15:00 a 15:10,

Dimarts: de 14:00 a 14:10

Il·lustració 2n

Principal

De 9:00 a 9:10

De 14:50 a 15:00,

Dijous: de 14:00 a 14:10

Publicitària 1r

Principal

De 9:00 a 9:10

De 14:50 a 15:00,

Dimecres: de 14:00 a 14:10

 

Accés Emergència

Grup

Accés

Entrada

Sortida

Animació 1r

Emergència

De 8:50 a 9:00,
Dimecres: 9.50 a 10.00

De 14:50 a 15:00

Fotografia 1r

Emergència

De 8:50 a 9:00

De 14:50 a 15:00

Divendres: de 13:50 a 14:00

Joieria 1r

Emergència

De 8:50 a 9:00

De 14:50 a 15:00,
Dimecres: de 13:50 a 14:00

Interactiva 1r

Emergència

De 8:50 a 9:00,
Dijous: 9.50 a 10.00

De 14:50 a 15:00

Animació 2n

Emergència

De 9:00 a 9:10,
Dimarts: de 10.00 a 10.10

De 15:00 a 15:10

Fotografia 2n

Emergència

De 9:00 a 9:10

De 15:00 a 15:10,
Dimarts: de 14.00 a 14.10

Joieria 2n

Emergència

De 9:00 a 9:10

De 15:00 a 15:10,
Dilluns: de 14.00 a 14.10

Interactiva 2n

Emergència

De 9:00 a 9:10

De 15:00 a 15:10,
Dijous: de 14.00 a 14.10