Preinscripció i matrícula

Curs 2019-2020

Preinscripció i matrícula del curs 2019-2020

Poden realitzar la preinscripció totes les persones que han ja superat les proves d'accés o bé, aquells que n'estan exempts (consultar a secretaria).

Les persones que no superin la prova d'accés, no podran participar en el procés de preinscripció. En aquest cas, caldrà fer la inscripció a la convocatòria de proves i realitzar la matrícula en període ordinari.

El calendari de tot el procés per al curs 2019-2020 és el següent:

Publicació oferta inicial24 de maig de 2019
Preinscripció (previsió de calendari)
Més informació
Del 29 de maig al 5 de juny de 2019
Publicació llista sol·licituds amb puntuació provisional28 de juny de 2019
Termini per presentar reclamacionsde l'1 al 4 de juliol de 2019
Publicació llista sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions8 de juliol de 2019
Sorteig del número de desempat9 de juliol de 2019 a les 11 h. a serveis centrals del Departament d'Educació 
Publicació de la llista ordenada definitiva 10 de juliol de 2019
Oferta final16 de juliol de 2019
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera17 de juliol de 2019
Matrículadel 18 al 23 de juliol de 2019

Per fer la preinscripció cal:

1 conèixer el calendari de tot el procés,
2 consultar els centres i l'oferta de places escolars,
3 conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los, presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat. Cada any el Departament d'Ensenyament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

Per fer la matrícula cal:

Poden formalitzar la matrícula durant el període ordinari aquells alumnes que disposen dels requisits d'accés, han superat la prova d'accés i han realitzat el procés de preinscripció.

Documentació necessària que cal portar

 • Dues fotografies mida carnet
 • Fotocòpia 1r full llibreta d'estalvis (en cas de pagament fraccionat)
 • Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT
 • Fotocòpia targeta sanitària
 • Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)

Documentació específica per bonificacions de matrícula

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
 • Original i fotocòpia de la darrera nòmina treballador Diputació
 • Original i fotocòpia de la notifiació de l'ICAS del grau de discapacitat
 • Original i fotocòpia de l'informe de víctimes de violència de gènere
 • Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)
 • Original i fotocòpia de l'informe de víctimes d'actes terroristes

Normativa

Pendent de resolució per al curs 2019-2020. 

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.