Inscripció als monogràfics

Matriculació, tràmits i dades bàsiques dels cursos monogràfics

Matrícula

El termini de matrícula és del 6 al 10 de setembre en horari de secretaria, de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i dilluns i dimarts també de 16 a 17.30 h.

Demaneu cita prèvia a: Secretaria: 977 21 12 53 o bé a https://citaprevia.ubintia.com/dipta/?go=b2ZpY2luYT0yNDgmaWRpb21hPWNhX0VT#nbb

Horaris

Els monogràfics s'imparteixen en horari de tarda, d'octubre a maig, excepte el curs preparatori a la prova d'accés que s'inicia al setembre i finalitza una setmana abans de la realització de la prova. 

Places disponibles

El nombre de places disponibles és limitat. S'assignarà plaça per ordre de matrícula.

Preus dels monogràfics

Els preus es troben regulats per les ordenances de la Diputació de Tarragona i varien en funció de la duració temporal de cada monogràfic.

En el cas de tenir una discapacitat igual o superior al 33% es té dret a l'exempció del 100% del preu de la matrícula.

Documentació necessària

  • DNI o document equivalent.
  • Targeta sanitària.
  • Document de cessió de drets d'imatge.
  • Targeta acreditativa de discapacitat del 33% emesa pel Departament Treball, Afers Socials i  Famílies