Inscripció a les proves d'accés 2021 per accedir als CFGS d'arts plàstiques i disseny

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica): del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021