Jujol. Museu Inclusiu

Disseny Gràfic

Jujol. Museu Inclusiu

Aquest projecte planteja la creació d’un museu que treballi per a la difusió i el reconeixement de la figura de Josep Maria Jujol, a través del foment de la inclusió i de l’impuls d’una transformació social. La idea és que la responsabilitat dels museus, i també del disseny, no només va lligada a la tasca de difusió, sinó que alhora s’ha de treballar per a l’apoderament de qualsevol col·lectiu desafavorit o en risc d’exclusió, creant espais i elements adequats a tothom.
S’ha creat una identitat gràfica que busca combinar formalitat i funcionalitat en una mateixa proporció; treballant un disseny que estèticament sigui agradable i atractiu, però alhora molt funcional i, per tant, també inclusiu. L’estil compositiu de tots els elements és simple però creatiu: amb un aspecte net i estructurat però amb dinamisme. Amb aquest idea s’han treballat els diversos elements que formen part d’aquesta identitat, fent-la fàcil de reconèixer mentre també parlen d’aquesta voluntat de trencar el concepte tradicional de museu.

Silvia Iglesias