L'Escola d'Art i Disseny de Tarragona

Fa més de seixanta anys que la Diputació de Tarragona apostà pels ensenyaments artístics. En aquest sentit, les aules i tallers de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona tenen una llarga trajectòria donant servei a moltes persones que s'han interessat i es continuen interessant en la creació artística i el disseny.

L'experiència acumulada, a la qual podem afegir els recursos humans i materials necessaris, ens permeten avui plantejar una proposta d’ensenyaments adequada a les demandes del nostre entorn. L'Escola ofereix un ampli ventall de possibilitats, un aprenentatge que és resposta a interessos personals en l'àmbit de les arts plàstiques i el disseny. L’Escola ofereix, al mateix temps, un aprenentatge que pot vincular-se a sortides professionals concretes. Una formació que posa a l'abast i treballa conjuntament amb l'alumne tota una sèrie d'aspectes conceptuals, visuals, tècnics i artístics fonamentals per a la comprensió d'un món cada cop més exigent i canviant.

L'Escola d'Art i Disseny de Tarragona té caràcter d'escola pública, tant per la seva titularitat com pel seu esperit i servei als ciutadans. Tenim l'especificitat de ser un servei a la comunitat de la Diputació de Tarragona (en un context en què la major part de centres educatius depenen directament de la Generalitat de Catalunya o bé de institucions privades o associatives). Aquesta especificitat ens permet estar plenament abocats al servei de les comarques de Tarragona i a les demandes particulars d'aquest territori, alhora que disposem d'uns recursos humans i materials francament envejables.

La proximitat amb l'alumnat, l'esperit d'experimentació i creativitat, l'adequació a les demandes professionals relacionades amb l'art i el disseny són alguns dels nostres principals trets d'identitat. Estem al servei del territori i esperem satisfer les expectatives més altes en l'àmbit de la formació dels futurs artistes i dissenyadors.