LoveType

Gràfica interactiva

LoveType

La motivació d’aquest projecte és apropar la tipografia a tots els usuaris i unificar disseny i programació a partir d’un univers gràfic interactiu.
La proposta es concreta en un lloc web on es pot consultar l’espècimen tipogràfic interactiu, és a dir, una publicació on es mostra una família tipogràfica, amb les diferents fonts que la componen, detallant variables, mides, pesos, llegibilitat, espaiats i altres característiques tipogràfiques.

'picture', 'settings' => array( 'image_style' => 'eadt_base_test_2breakpoints_theme_eadt_medium_1x ', 'picture_group' => 'eadt_responsive_base', 'fallback_image_style' => 'eadt_base_test_2breakpoints_theme_eadt_medium_1x' ), )); print render($output); */ ?>

Núria Pacheco