LoveType

Gràfica interactiva

LoveType

La motivació d’aquest projecte és apropar la tipografia a tots els usuaris i unificar disseny i programació a partir d’un univers gràfic interactiu.
La proposta es concreta en un lloc web on es pot consultar l’espècimen tipogràfic interactiu, és a dir, una publicació on es mostra una família tipogràfica, amb les diferents fonts que la componen, detallant variables, mides, pesos, llegibilitat, espaiats i altres característiques tipogràfiques.

Núria Pacheco