De l’1 al 7 de setembre es podrà efectuar la matriculació als CFGS de l'EADTarragona

La inscripció a la part específica de les proves d'accés als cicles es podrà dur a terme de l'1 al 4 de setembre

Els aspirants que hagin superat les proves d'accés o que ja complien els requisits de titulació que marca la Generalitat per accedir al Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, podran matricular-se, de l’1 al 7 de setembre de 2020, als Cicles formatius de grau superior que ofereixen les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.

La matrícula s’haurà d’efectuar de forma presencial, amb cita prèvia, a la secretaria del centre de Tarragona. Per demanar cita prèvia truqueu al 977 211 253 a partir del dia 1 de setembre.

D'altra banda, de l'1 al 4 de setembre es podrà efectuar la inscripció per a realitzar la prova d'accés (part específica) a aquests cicles formatius. Aquesta prova només l’hauran de passar aquelles persones que no hagin cursat batxillerat artístic o equivalent i que no hagin realitzat la prova d’accés al mes de maig. La preinscripció es durà a terme de forma telemàtica al web del Departament d'Educació (ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/).

Set cicles formatius de grau superior conformen l’oferta de l'Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona.

Oferir uns estudis reglats, de qualitat i, sobretot, que capacitin l’alumnat per una feina de futur que faci del seu talent la seva professió, és la voluntat de la Diputació de Tarragona a través de les escoles d’art. Els centre de Tarragona posa a l’abast dels estudiants un total de 7 cicles de grau superior que esdevenen referents en qualitat docent en estudis d’art i disseny al Camp de Tarragona.

L’EADTarragona ofereix set cicles formatius de grau superior: Gràfica Interactiva, Animació, Gràfica Publicitària, Il·lustració, Fotografia, Arts aplicades al mur i Joieria artística. 

Vols ser DISSENYADOR/A GRÀFIC/A
El CFGS de Gràfica Publicitària forma l’alumnat en diverses àrees del disseny gràfic: imatge corporativa, cartellisme, disseny editorial, publicitat, senyalística, packaging i il·lustració.

Vols ser JOIER/A?
El CFGS de Joieria artística forma professionals capaços de dissenyar i elaborar joies utilitzant els procediments propis de l’ofici en els corrents de l’art i el disseny contemporanis.

Vols ser IL·LUSTRADOR/A professional?
El CFGS d’Il·lustració és un cicle que capacita l’alumnat per a crear imatges aplicables a diferents àrees com: editorials, material didàctic, premsa, publicitat, disseny gràfic i producció de cinema i animació.

Vols ser ANIMADOR/A professional?
L’alumnat del CFGS en Animació domina software específic i punter del món de l'animació i assoleix la capacitat per crear, gestionar i supervisar projectes audiovisuals animats.

Vols ser FOTÒGRAF/A?
El CFGS de Fotografia ensenya a l’alumnat a dominar els processos bàsics de la realització fotogràfica en els seus aspectes teòrics i pràctics. No ensenyem a fer fotos, ensenyem a ser fotògrafs/es professionals.

Vols ser DISSENYADOR/A web?
El disseny web i d'aplicacions és una aposta segura a l'hora de trobar feina i el CFGS de Gràfica Interactiva capacita l’alumnat per a desenvolupar projectes gràfics interactius.

Vols ser ARTISTA VISUAL?
L'alumnat del CFGS d’Arts aplicades al mur pot aprofundir dins el món de la creació i producció d’obres pictòriques en diferents àmbits com el mural o les escenografies attrezzo, la ornamentació per a teatre, cinema, televisió, multimèdia, etc.