Sol·licitud de conveni

L’alumnat s’ha de posar en contacte amb el tutor de pràctiques del seu cicle per tal que aquest li comuniqui quina empresa li ha estat assignada.

Un cop assignada l’empresa l’alumnat ha d’omplir el full d'alta d'alumne i la sol·licitud de conveni. Per garantir que les pràctiques es puguin realitzar dins el curs lectiu aquests dos formularis s'han d'omplir, pels alumnes de 1r abans del 30 de juny, i pels alumnes de 2n abans del 30 d'abril.

 

Dades de l'alumne
Dades acadèmiques
Dades de l'empresa
Horaris de les pràctiques
Exempcions

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari, seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, amb domicili a la Carretera deValls s/n, de Tarragona.

Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés , de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (a l’adreça postal assenyalada). Omplint degudament aquesta butlleta s’entén que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades personals en les condicions esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per l’esmentada Llei orgànica.