Sol·licitud exempció

L’alumne que estigui interessat en obtenir l’exempció de pràctiques en empreses ha de comprovar al quadre d’exempcions si el seu cas està previst.

Si el seu cas està previst ha de complimentar la instància d'exempció i presentar a consergeria tota la documentació que demana el quadre d’exempcions.

 

Dades alumne
Dades acadèmiques
Experiència laboral acreditada
Experiència acadèmica acreditada
Sol·licitud exempció
Adjuntar documentació
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari, seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, amb domicili a la Carretera deValls s/n, de Tarragona.

Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés , de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (a l’adreça postal assenyalada). Omplint degudament aquesta butlleta s’entén que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades personals en les condicions esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per l’esmentada Llei orgànica.