NOVES DATES | Inscripcions a les proves d'accés per al curs 2020-2021

Convocatòria ordinària (part comuna i específica): del 13 al 21 de maig de 2020.

Les persones interessades en matricular-se en cicles formatius d'arts superiors a l'EADTarragona, s'han d'inscriure a les proves d’accés, segons estableix el calendari de la Generalitat. Aquestes proves d’accés tindran lloc al mes de maig i s’adrecen a aquells estudiants que no reuneixen tots els requisits que marca la Generalitat per accedir directament als cicles formatius de grau superior.

Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica a tots els centres d'educació, de manera que el tràmit es podrà fer tot per internet, a través del portal preinscripcio.gencat.cat del 13 al 21 de maig de 2020.

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu-e a sec.eadt@dipta.cat.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, s'han reservat  tres dies per a la inscripció de forma presencial, del 19 al 21 de maig. És imprescindible sol·licitar cita prèvia.

Com demanar cita prèvia:

- Del 13 al 18 de maig, de les 9 a les 18 hores, cal telefonar al centre (977 211 253) per demanar cita prèvia.
- Se'ls assignarà un dia i hora entre els dies 19 al 21 de maig per formalitzar de forma presencial la inscripció a les proves d'accés.

Inscripció presencial

Es prega respectar el dia i hora assignats, per garantir el mínim de persones al centre.
En la mesura del possible cal dur tota la documentació impresa i el formulari d'inscripció omplert des de casa. En cas de no tenir manera de fer-ho el centre facilitarà un formulari per a la inscripció que podrà omplir en el moment.  En qualsevol cas, és imprescindible portar un bolígraf propi
Es demana a totes les persones que facin la inscripció presencial que vinguin de forma individual, que portin guants i mascareta.

Inscripcions a les proves

  • Convocatòria ordinària (part comuna i específica): del 13 al 21 de maig de 2020. En breu indicarem el link per accedir a la inscripció.
  • Convocatòria extraordinària (part específica): PER CONFIRMAR
  • Convocatòria extraordinària de setembre (part específica): PER CONFIRMAR
  •  

Realització de la prova

Convocatòria ordinària

  • Part comuna: 29 de juny de 2020
  • Part específica: 30 de juny de 2020
  • Prova d'incidències: 6 de juliol de 2020
  •  

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona ofereix set cicles formatius de grau superior: Gràfica Interactiva (disseny web), Animació, Gràfica Publicitària (disseny gràfic), Il·lustració, Fotografia, Arts aplicades al mur (pintura) i Joieria artística.

Més informació: