NOVES INFORMACIONS | Inscripció a les Proves, Preinscripció i matrícula als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny

Es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot per internet, a excepció dels casos que no disposin de les eines adequades.

SEGUIM CONNECTATS
Si tens dubtes i vols que t'ajudem, truca'ns al 977 211 253 o escriu-nos a sec.eadt@dipta.cat. Seguim al teu costat!

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS

Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica a tots els centres d'educació, de manera que el tràmit es podrà fer tot per internet del 13 al 21 de maig de 2020: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prova-APD-GS-719?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu-e a sec.eadt@dipta.cat.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, s'han reservat  tres dies per a la inscripció de forma presencial, del 19 al 21 de maig. És imprescindible sol·licitar cita prèvia.

Com demanar cita prèvia:

- Del 13 al 18 de maig, de les 9 a les 18 hores, cal telefonar al centre (977 211 253) per demanar cita prèvia.
- Se'ls assignarà un dia i hora entre els dies 19 al 21 de maig per formalitzar de forma presencial la inscripció a les proves d'accés.

Inscripció presencial

Es prega respectar el dia i hora assignats, per garantir el mínim de persones al centre.
En la mesura del possible cal dur tota la documentació impresa i el formulari d'inscripció omplert des de casa. En cas de no tenir manera de fer-ho el centre facilitarà un formulari per a la inscripció que podrà omplir en el moment.  En qualsevol cas, és imprescindible portar un bolígraf propi
Es demana a totes les persones que facin la inscripció presencial que vinguin de forma individual, que portin guants i mascareta.

PROVES D'ACCÉS

Aquelles persones que no reuneixen tots els requisits que marca la Generalitat per accedir directament als cicles formatius de grau superior, han de superar unes proves d'accés per accedir als estudis d'Art i Disseny al centre.

Inscripcions a les proves

  • Convocatòria ordinària (part comuna i específica): del 13 al 21 de maig de 2020En breu indicarem el link per accedir a la inscripció.
  • Convocatòria extraordinària (part específica): PENDENT DE CONFIRMAR
  • Convocatòria extraordinària de setembre (part específica): PENDENT DE CONFIRMAR

Realització de la prova

Convocatòria ordinària

  • Part comuna: 29 de juny de 2020
  • Part específica: 30 de juny de 2020
  • Prova d'incidències: 6 de juliol de 2020

PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE: 

La preinscripció estarà disponible a partir del 10 al 17 de juny de 2020

MATRICULACIÓ

Els alumnes dels cicles de grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny, podran formalitzar la matrícula entre l’1 i el 7 de setembre presencialment al centre. (segons la informació que tenim fins a data 31 de juliol)