Prova d'accés als CFGS en Art i Disseny

Part comuna: 15 de maig de 2019, a les 16 h.

La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.

Les persones que tenen el títol de batxillerat (o un títol equivalent) només han de fer la part específica de la prova.

Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova. En aquest cas, poden presentar-se:

  • Les persones més grans de 19 anys o que els compleixen durant l'any 2019
  • Les persones més grans de 18 anys que disposen d'un títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o de formació professional d'una família equivalent.

+ info > https://www.dipta.cat/eadt/proves-daccés-2019