Proves d'accés 2021. Part comuna.

12 de maig de 2021 a les 16.00 h.

La prova d'accés s'organitza en dues parts, la part comuna, només per aquelles persones que no disposen dels requisits acadèmics, i una altra de caràcter específic, per a totes les persones que volen accedir a un cicle

Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. Cal tenir present que la superació d'aquesta part de la prova també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques. La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial elabora les proves, d'acord amb els temaris i els criteris d'avaluació que aprova la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.


Part específica: 13 de maig de 2021 a les 16:00 h.