Proves d'accés 2021. Part específica.

13 de maig de 2021 a les 16:00 h.

La prova d'accés s'organitza en dues parts, la part comuna, només per aquelles persones que no disposen dels requisits acadèmics, i una altra de caràcter específic, per a totes les persones que volen accedir a un cicle.

Pel que fa a la part específica la prova consta d'un exercici en què l'alumne/a elaborarà una proposta de projecte a partir d'uns condicionants preestablerts, a escollir entre tres projectes relacionats amb:

L'àmbit de la comunicació i el disseny que integri els continguts de les matèries de Cultura audiovisual i Disseny.
L'àmbit de l'expressió artística que integri els continguts de les matèries de Fonaments de les arts i Dibuix artístic.
L'àmbit de l'art i la tecnologia que integri els continguts de les matèries de Dibuix tècnic i Disseny.
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial elaborarà les proves, d'acord amb els temaris i els criteris d'avaluació aprovats a l'annex 7 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, modificada per la Resolució ENS/1770/2018, de 29 de juliol.