Qui ets?
El teu nom.
Els teus cognoms.
Telèfon principal i/o secundari.
Una adreça de correu de contacte.
El teu negoci
El nom de la teva empresa
El teu càrrec dins de l'empresa.
La població on es troba l'empresa.
Consentiment

En el desenvolupament de l’activitat formativa es farà servir l'aplicació Cisco Webex Meetings. L'ús d'aquest eina implica la gravació de la vostra imatge i veu així com el vostre nom. La finalitat de la recollida d'aquestes dades és el control d’assistència i el desenvolupament de les activitats del curs.

D’altra banda, es preveu documentar la sessió formativa amb la finalitat de crear un material de comunicació per a la difusió d’aquesta activitat. Aquesta difusió es farà en la web de la Diputació de Tarragona i en xarxes socials, així com en campanyes de promoció de l’activitat formativa.
Demanem el vostre consentiment per fer servir les vostres dades personals d’imatge, veu i nom en la documentació de comunicación de l’activitat i en els suports esmentats.

Nota legal