> Presentació

Ets professional de l’àmbit de les instal·lacions i el manteniment de xarxes d’energia? Aquest curs t’ofereix l’oportunitat d’actualitzar i complementar els teus coneixements en el camp de les instal·lacions tèrmiques d’aprofitament de l’energia de la biomassa. Podràs conèixer de primera mà diverses instal·lacions de calderes realitzades per la Diputació de Tarragona per assolir tots els coneixements teòrics del curs. 

Aquest curs està organitzat per l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria i l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.

> A qui va dirigit

Professionals de l’àmbit de les instal·lacions i manteniment de xarxes de calor i d’energia, que es trobin treballant i vulguin actualitzar els seus coneixements tècnics o a l’atur, i que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

Les persones interessades hauran de disposar de coneixements bàsics en xarxes i instal·lacions energètiques (experiència pràctica prèvia en el sector, ja sigui treballant en manteniment  o instal·lació de xarxes energètiques i relacionades, com a instal·ladors/es, etc. o disposar de formació professional). 

> Objectius

 1. Conèixer els diferents tipus de combustibles i la seva capacitat d’aprofitament.
 2. Conèixer els components d’una instal·lació tèrmica de biomassa i xarxa de calor.
 3. Tenir eines per a relacionar-se amb proveïdors i fabricants.
 4. Conèixer els aspectes bàsics del manteniment i enfrontar algunes de les incidències més habituals que es poden trobar.
 5. Veure la biomassa forestal com una oportunitat de feina.

> Programa

Aquest curs consta de 30 hores repartides de la següent manera:

Divendres 20 de gener  (9 a 14h - Presencial)

 • Introducció a la biomassa forestal.
 • Tipus de biomassa i la seva capacitat d’aprofitament.
 • Transport i subministrament de la biomassa.
 • Descàrrega i ompliment de sitges.
 • Emmagatzematge i sistemes d’alimentació.
 • Exercicis de canvis de combustible.
 • resolució del cas pràctic a l’aula.
 • Resolució de dubtes i atenció a casos particulars.

Divendres 27 de gener (9 a 14h - Presencial) 

 • Exercicis de dimensionat de sitges.
 • La combustió.
 • Equips de generació de calor amb biomassa.
 • Disseny d’Instal·lacions, esquemes hidràulics i selecció d’equips i elements
 • Exemples d’instal·lacions de biomassa.
 • resolució del cas pràctic a l’aula.
 • Resolució de dubtes i atenció a casos particulars.

Divendres 3 de febrer (9 a 12h – Virtual)

 • Aspectes normatius generals (CTE, RITE, etc.)
 • Continguts mínims d’una memòria tècnica.
 • Estudis de viabilitat d’instal·lacions de biomassa.
 • Exemples d’instal·lacions de biomassa.
 • resolució del cas pràctic a l’aula.
 • Resolució de dubtes i atenció a casos particulars.

Divendres 10 de febrer (9 a 14h - Presencial)

 • Disseny d’Instal·lacions, esquemes hidràulics i selecció d’equips i elements
 • Manteniment d’instal·lacions de biomassa.
 • Gestió documental d’una instal·lació tèrmica amb biomassa.
 • Exemples d’instal·lacions de biomassa.
 • Resolució de dubtes i atenció a casos particulars.

Dilluns 13 de febrer (8 a 14h – Presencial)

Visita a les instal·lacions realitzades per la Diputació de Tarragona i per ajuntaments:

 • Terra Alta: 2 calderes de Gandesa i 2 de Tivissa. (3 d’estella forestal i 1 de pellets)

Dimarts 14 de febrer (8 a 14h – Presencial)

Visita a les instal·lacions realitzades per la Diputació de Tarragona i per ajuntaments:

 • Alt Camp i Conca de Barberà:  caldera d’Alcover i caldera de Rocafort de Queralt. (1 d’estella forestal i 1 de pellet)

> Metodologia i materials

S’impartiran continguts teòrics a l’aula, compaginant-los amb vídeos i imatges, així com amb la realització d’exercicis de càlculs dels elements principals de la instal·lació. Una de les sessions es realitzarà online.

Dins l’horari del curs, es reservarà uns petits espais de temps per tal que les persones assistents puguin desenvolupar un cas pràctic que serà entregat abans de l’últim dia de curs.

Es realitzaran visites a instal·lacions existents per tal de poder visualitzar els continguts donats al curs de forma pràctica en les diverses experiències realitzades per la Diputació de Tarragona.

S’entregarà a les persones assistents al curs un dossier amb les presentacions teòriques que es faran a l’aula en format digital. A més, s’emprarà la plataforma Cisco Webex de la Diputació de Tarragona per a poder impartir la formació el dia de la sessió online

> Avaluació

Es farà una avaluació prèvia o inicial per a poder veure el nivell de les persones assistents i els seus coneixements previs i expectatives del curs. Aquesta es farà arribar al formador abans de l’inici del curs. 

S’avaluarà a les persones assistents al curs mitjançant el control d’assistència i la resolució dels casos pràctics que es realitzaran a l’aula.

L’assistència haurà de ser del 80% per a poder obtenir el certificat d’assistència al curs i haurà de tenir almenys un 5 sobre 10 a la resolució del cas pràctic per a poder tenir el certificat d’assistència amb aprofitament.

> Ubicació

Les classes teòriques presencial s’impartiran al Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina (Crta. Institut Pere Mata, 56, Reus). També es realitzaran visites a instal·lacions repartides pel territori. 

> Inscripcions

Les inscripcions a aquesta formació estan tancadesSi desitgeu rebre un correu per estar informats de noves formacions i esdeveniments només cal que ompliu aquest formulari demanant-ho.

Per a més informació podeu enviar un correu a ocupacioiemprenedoria@dipta.cat o bé trucar al 977.296.691.

La formació s’emmarca dins l’actuació “Aulaplus, servei integral de formació pel territori”, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4.