> Objecte

Programa d’ajuts per a la realització d’estades professionals a l’estranger, en entitats i institucions vinculades amb la Unió Europea, en les quals el seu àmbit d’actuació principal sigui el turisme, l’eficiència energètica i sostenibilitat, i/o la gestió d’informació, agenda urbana i repoblament, contribució a la transformació digital, educació i coneixement, projectes i xarxes de cooperació en l’àmbit de la Unió Europea.

> Durada

Les pràctiques formatives a l’estranger tenen una durada de 5 mesos i es completarà amb 2 mesos més en una entitat local (administració pública) de la demarcació de Tarragona, incloent la pròpia Corporació, per tal que faci una proposta de millora o de desenvolupament d’un projecte vinculat amb els coneixements adquirits durant les pràctiques formatives en l’entitat estrangera.

> Objectiu

Potenciar la formació i la ocupabilitat de les persones participants, que suposi una major professionalització i una major integració en els mercats laborals locals, i que es produeixi així una transferència efectiva de coneixements a la demarcació de Tarragona per a reforçar-la com a Regió del Coneixement.

> Persones beneficiàries

Persones joves menors de 35 anys residents a la demarcació de Tarragona, desocupades demandants d’ocupació, amb titulació universitària, amb titulació de Formació Professional de Grau Superior o amb certificat de professionalitat nivell 3. A més, cal acreditar coneixement d’anglès o francès (equivalent al B2 del MCERL).

> Import i nombre d’ajuts convocats

En total es convoque 10 ajuts, 9.300’00 € bruts per persona participant.

> Termini de sol·licitud de participació a la convocatòria

8 de setembre de 2023.

> Tramitació sol·licitud

Electrònicament a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, a les oficines d'assistència en matèria de registre de Tortosa i Tarragona mitjançant cita prèvia i també per qualsevol altre mitjà establert en la normativa vigent.

> Procediment de selecció de les persones beneficiàries

Les sol·licituds es valoraran aplicant els criteris de valoració que consten en la convocatòria dels ajuts (coneixement d’idiomes de la Unió Europea, situació de desocupació, municipi d’empadronament, taxa d’atur del municipi d’empadronament i titulació acadèmica relacionada amb l’àmbit d’actuació de la convocatòria).

> Més informació

Consulta més informació sobre la convocatòria a la Guia de Serveis