La Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Recursos Humans, Polítiques Actives d’Ocupació i en el marc del treball de col·laboració amb l’activitat econòmica local impulsa el projecte Reempresa, un procés que garanteix la continuïtat i el creixement d’empreses ja existents, mitjançant l’orientació i el suport en els processos de cessió i de recepció de negocis entre diferents propietaris.

Mitjançant la  ubicació de diversos punts d’atenció a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre es faciliten serveis d’intermediació i d’acompanyament a les persones cedents i a les reemprenedores.
 
És un projecte dirigit a donar resposta a les persones que es troben en la cruïlla plantejada per les situacions de finalització o d’inici d’una activitat empresarial, tant pel qui vol cedir com pel qui vol reemprendre. El nostre propòsit és facilitar l’assessorament i l’assistència tècnica necessaris per prendre les decisions  adequades, les quals han de redundar en la continuïtat dels negocis i en el manteniment del nostre teixit empresarial.

punt atencio reempresa