La Diputació de Tarragona i SECOT (Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial) han signat un acord de col·laboració per l’assessorament d’emprenedors o empreses que busquen millorar la seva gestió, tant en l’àmbit econòmic, comercial o d’organització i gestió.

SECOT és una associació sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública i està present a tot l’Estat. És una xarxa ben organitzada de Consultors Sèniors, present a Tarragona des del 2006, que provenen del sector empresarial i professional. La prioritat de les activitats de consulta, assessorament i tutoria, va dirigida a emprenedors autònoms i microempreses sense capacitat econòmica per obtenir uns serveis d’aquest tipus.

En concret, SECOT Tarragona ofereix:

  • Orientació a l’auto ocupació
  • Assessories del primer any
  • Assessories i Consultories Especifiques
  • Assessories i Tutories a Emprenedors i Pimes
  • L’empresa familiar
  • Conferències sobre temes empresarials