> Presentació

En l’actualitat, ens trobem immersos en l’assessorament d’una gran diversitat de projectes d’emprenedoria, des de models de negoci tradicionals fins a d’altres de disruptius. Per tal d’oferir un servei de qualitat és primordial tenir unes bones habilitats, el personal tècnic d’emprenedoria ha de tenir una gran versatilitat i capacitat d’adaptació. És imprescindible disposar de coneixements bàsics en l’àmbit fiscal, legal i financer i saber comunicar-los de la millor forma a la persona emprenedora que rep l’assessorament, que es divideix en diferents etapes en funció de les seves necessitats o l’estat en què es trobi el projecte

L’activitat formativa s’emmarca en qüestions que es trobaran presents en qualsevol assessorament i que seran d’ajuda per reforçar les capacitats, habilitats i coneixements de les persones tècniques que assessoren a les persones emprenedores.

> Objectius

 • Conèixer les formes empresarials i aprendre com generar confiança a la persona emprenedora.
 • Saber identificar la millor figura empresarial per a un projecte.
 • Descobrir les casuístiques tributàries i fiscals per a cada forma empresarial.
 • Identificar les particularitats de la facturació en funció de la forma empresarial i l’activitat econòmica.
 • Aprendre a interpretar els dos estats comptables i extreure’n una situació/informació financera.
 • Dotar al tècnic d’un llenguatge menys tècnic i exemplificació en quant aquests dos estats comptables.
 • Entendre la importància de la previsió de tresoreria i el flux de caixa per a la viabilitat d’un projecte emprenedor.
 • Saber adequar l’estacionalitat de les activitats empresarials a la previsió de tresoreria i les conseqüències que pot tenir.
 • Realitzar previsions aproximades i no d’interès en adquirir un finançament.
 • Tenir una primera aproximació de la viabilitat del projecte emprenedor per mitjà d’un càlcul ràpid del Punt Mort o Punt d’equilibri.

> A qui va dirigida

La formació va adreçada al personal tècnic d’emprenedoria i assessorament empresarial dels ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

 

> Programa

Aquesta formació en línia consta de dues sessions amb el següent programa:

Sessió 1: 4 de maig, de 12 a 14 h

 • Formes empresarials
 • Metodologia d’assessorament sobre les formes empresarials
 • Tips per identificar les forma ideal per a l’emprenedor/a
 • Models tributaris
 • Calendari fiscal
 • Metodologia d’assessorament sobre les obligacions tributàries/fiscals
 • Com afecta l’IVA i/o la retenció en la facturació
 • Particularitats en la facturació
 • Tractament d’exemples i dubtes reals de les persones tècniques

Sessió 2: 6 de maig, de 12 a 14 h

 • Construcció del Balanç de Situació
 • Construcció del pèrdues i guanys
 • Llenguatge col·loquial financer
 • Pla de tresoreria i flux de caixa net
 • Pla de tresoreria per mesos i anual
 • Estacionalitat dels sector i de l’àmbit geogràfic
 • Elaboració del punt d’equilibri a partir de costos fixos i variables
 • Interpretació del punt d’equilibri o punt mort
 • Tractament d’exemples i dubtes reals de les persones tècniques

> Metodologia

El format de la formació té un marcat caràcter pràctic en què es combina una part conceptual amb l’exposició de casos pràctics i accions realitzades per diferents municipis. En finalitzar la sessió hi haurà un espai per compartir opinions i expressar dubtes entre les persones participants. 

> Ubicació i dates

La formació es desenvolupa íntegrament de forma virtual, a través de la plataforma Cisco Webex Meetings, amb la qual cosa és imprescindible disposar d’ordinador amb connexió a internet, camèra i micròfon per a participar-hi. 

Dies i horari: Dimarts 4 de maig i dijous 6 de maig, de 12 a 14 hores.

> Inscripcions i més informació

Us informem que les inscripcions per aquesta formació estan tancades en arribar al nombre màxim de persones participants

Si desitgeu rebre un correu per estar informats de noves formacions només cal que ompliu aquest formulari demanant-ho.

 

Col·labora: Unitat de Formació del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona