Finanzas y presupuestos

Podeu consultar la informació de la Gestió econòmica de la Diputació i els seus organismes autònoms en el Portal de Transparència>Gestió econòmica