Regió del Coneixement

Cap de Secció:
Mercè Smith Vilalta
C. e. responsable: 
msmith@dipta.cat

Contacto

Dirección del área: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona  Tarragona
España