IMPULS A LA BARONIA

FASE I: INFRAESTRUCTURES I ENTORN NATURAL

Des de l’any 2018 fins al 2020, amb una inversió prevista de 1.484.137,66 euros, s’estan fent obres importants d’infraestructures i millora de l’entorn, com són la pujada d’aigua potable des de l’Argentera i la depuradora d’aigües residuals. S’han recuperat i restaurat un conjunt de petites edificacions de masoveries, d’usos agrícoles i ramaders, situades sota del cingle del Castell Monestir d’Escornalbou, que eren essencials per a la subsistència dels seus habitants.

Per altra banda, s’està restaurant elements del patrimoni cultural, com una part del mur del Camí dels Frares i la Font del Sarraí. També s’està en procés de recuperació de la xarxa de camins històrics que entrelligaven Escornalbou i els set pobles de la Baronia. Aquesta fase té una subvenció del FEDER de 613.908,48 euros, respecte d’una inversió total prevista de 1.484.137,66 euros.