IMPULS A LA BARONIA

FASE II: RESTAURACIÓ MONUMENTAL

De l’any 2019 fins al 2022, amb una inversió prevista de 3.025.659,17 euros (inclòs l’IVA), s’estan fent les obres de restauració dels principals edificis del conjunt monumental. Ha començat amb la primera subfase, que comprèn les obres de la residència d’Eduard Toda i segueix per les obres de l’Església, la segona subfase.

 

Subfase 1: Restauració de l’edifici residencial i edificis auxiliars 

Del 2019 al 2021, amb una inversió total prevista d’1.626.343,96 euros (inclòs l’IVA), que inclou:​  

  • Rehabilitació i reforç estructural de la planta noble, la rehabilitació de les golfes i coberta i la rehabilitació de la planta baixa per a aula i serveis culturals.
  • Rehabilitació de l’edifici destinat a lavabos i cafeteria, de l’ermita de Les Tres Verges, i de l’accés al castell monestir.

Aquesta fase té una subvenció 1.094.700,92 euros (inclòs l’IVA) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del programa 1,5% Cultural del 2018.

 

 

Subfase 2: Restauració de l’església i altres obres

Del 2020 al 2022, amb una inversió total prevista d’1.399.315,21 euros (inclòs l’IVA), que inclou:

  • Consolidació estructural i restauració de l’església i de les torres.
  • Millora d’accessibilitat a l’edifici residencial i rehabilitació de la planta primera per oficina de gestió cultural.
  • Millora de l’accessibilitat al Camí dels Frares, restauració de l’ermita de Santa Bàrbara i millora de l’àrea d’acollida del castell monestir.

Aquesta fase de moment no te cap subvenció. Està previst que les obres principals s’iniciïn el primer semestre del 2021.