IMPULS A LA BARONIA

FASE III: MUSEÏTZACIÓ I SERVEIS TURÍSTICS COMPLEMENTARIS

De 2021 a 2023, amb una inversió total prevista d’1.219.296,38 euros (inclòs l’IVA), aquesta tercera fase inclou: la museïtzació  del Castell Monestir amb aplicació de noves tecnologies, projeccions audiovisuals de gran format, aules culturals i d’interpretació forestal, etc. També comprès la instal·lació d’un restaurant, la posada en valor del patrimoni miner i la creació d’una zona recreativa.

També caldrà posar al dia l’escomesa de mitja tensió i la xarxa de distribució elèctrica, i les xarxes de telecomunicacions i seguretat. Està previst que les obres principals s’iniciïn al primer semestre del 2022.