Inscripció

Lloc
Els Cursos tindran lloc a l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona (c. Cavallers, 10)

Condicions d’inscripció

Els alumnes podran matricular-se als cursos com a actius o bé com a oients. El Centre es reserva el dret a reservar un percentatge de les places, per als seus alumnes oficials. Les places són limitades.

Els alumnes oficials dels Centres d’Ensenyament Musical de la Diputació de Tarragona gaudiran d’un 50% de descompte.

El pagament de la matrícula es farà efectiu mitjançant una transferència bancària a CatalunyaCaixa IBAN: ES10 0182 5634 170201516270 a nom de “19è Festival Internacional de Música de Tarragona”, fent constar el nom de la persona que s’inscriu com alumne al Festival.

Diplomes

Tots els alumnes rebran un diploma acreditatiu, especificant el nombre d’hores del curs realitzat. Per obtenir el certificat caldrà assistir, com a mínim, a un 80% de les classes.

Data límit d'inscripció: 25 de juny de 2019

Dades Personals
Localització
Dades del curs
Observacions