• Presentació

        
  Les noves tecnologies segueixen incorporant-se a la nostra vida i la formació a distància permet adaptar-se en temps i metodologia al ritme i a les possibilitats de cada persona, superant d'aquesta manera les dificultats físiques i temporals que la formació presencial pot suposar.

  L'aulaVIRTUAL és un portal que incorpora eines de comunicació i d'interrelació que afavoreixen els processos d'aprenentatge i que possibilita la realització d'accions formatives a tot el personal de les administracions locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, essent l’ordinador i la connexió a Internet els requisits bàsics per portar-les a terme.


Cursos disponibles

Curs pràctic per conèixer l'estructura i la forma de diversos tipus de documents administratius i les convencions pròpies del llenguatge administratiu per tal de millorar la redacció de textos administratius diversos

What do you want to do ?
New mail

En inscriure't en aquest curs, trobararàs els materials necessaris de consulta i les tasques d'avaluació que has de realitzar correctament per tal d’obtenir certificat.

Aquest curs és d'autoformació i no està tutoritzat, per la qual cosa, els moduls s'aniran obrint a mida que els vagis completant. Si no realitzes totes les tasques i activitats d'un modul, no se t'obrirà el següent.

Programa:

1. CONVERSES DE QUALITAT ALS EQUIPS   

 • Importància de les converses a les organitzacions i als equips.
 • L’organització com una xarxa dinàmica de converses.
 • Qualitat conversacional, clima i resultats.
 • Millora de la qualitat de les converses:
  • Afrontar les converses difícils.
  • Manejar les històries que ens expliquem.
  • Generar converses proactives. Triangle de Karpman.
  • Fer un bon ús dels actes de la parla.
  • Mostrar el desacord. Criticar bé.
  • Felicitar.
  • Potenciar l’actitud i comportament col.laboratius.
  • Treballar els valors, creences i actituds del grup.

2. GESTIÓ DE LES CONVERSES DIFÍCILS  

 • Les converses  crucials:
  • Què és una conversa difícil?
  • Tipus de converses difícils.
  • Què fer amb les converses difícils.
  • El model de les quatre orelles.
  • La conversa interna. Escala d’inferències.
 • Afrontar les converses crucials:
  • Preparar.
  • Exposar.
  • Explorar.
  • Acordar.
  • Valorar

3. ACTITUD I COMPORTAMENT ASSERTIUS  

 • Concepte d’assertivitat: habilitats socials i actitud.
 • Obstacles que ens impedeixen comunicar-nos assertivament.
 • Tipus de comportaments: passiu, agressiu, assertiu.
 • Drets assertius i creences limitadores.
 • Dir no, mostrar el desacord i posar límits.
 • Tècniques i procediments per millorar l’assertivitat:
  • Autoconeixement del propi estil d’afrontament.
  • Canviar la manera de pensar: Idees irracionals i distorsions cognitives.
  • Aprendre respostes i estratègies assertives.
 • Pràctica de les estratègies assertives aplicades al treball en equip.

4.  GESTIONAR LES EMOCIONS A LES CONVERSES COMPLEXES  

 • La conversa sobre el que passa i la conversa de les emocions. Dues converses en una.
 • Mantenir-nos centrats en l’objectiu de la conversa. Rebutjar l’alternativa del ximple.
 • Quan les coses es tornen crítiques. Superar el nostre estil sota pressió.

Curs per la preparació de la prova ACTIC Nivell 1.

- Assolir les competències de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació ACTIC nivell avançat.

L’Administració té la comesa d’evitar utilitzar un llenguatge discriminatori i androcèntric, i per aquest motiu posa a l’abast del seu personal uns criteris sobre llenguatge inclusiu i no sexista. El curs explica en què consisteixen aquests criteris amb l'objectiu d'aprendre a aplicar-los amb comoditat i coherència. Alhora, s'oferiran estratègies perquè l’ús d’aquests criteris no afectin la claredat de la comunicació ni traeixin el funcionament de la llengua.

En aquest espai col·laboratiu compartirem documents, dubtes i coneixements.

En aquest espai col·laboratiu compartirem documents, dubtes i coneixements.

En aquest espai trobareu informació relacionada amb la gestió de les activitats econòmiques des d'un punt de vista de l'administració local, els municipis.

Classificació d'activitats i suport en la tramitació

...

imatge: <a href="https://storyset.com/nature">Nature illustrations by Storyset</a>

Curs per la preparació de la prova ACTIC Nivell 1.

Curs pràctic per conèixer l'estructura i la forma de diversos tipus de documents administratius i les convencions pròpies del llenguatge administratiu per tal de millorar la redacció de textos administratius diversos

What do you want to do ?
New mail

- Assolir les competències de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació ACTIC nivell avançat.

Curs pràctic per conèixer l'estructura i la forma de diversos tipus de documents administratius i les convencions pròpies del llenguatge administratiu per tal de millorar la redacció de textos administratius diversos

What do you want to do ?
New mail

Curs pràctic per conèixer l'estructura i la forma de diversos tipus de documents administratius i les convencions pròpies del llenguatge administratiu per tal de millorar la redacció de textos administratius diversos

What do you want to do ?
New mail

What do you want to do ?
New mail