Tornar a Funcionament

ASSISTÈNCIA


L'assistència es calcula a partir de la teva signatura al full corresponent. Per això es molt important que signis correctament a l'entrada i a la sortida. (Llegeix l'apartat de signatura).

Quan un alumne s'inscriu a un curs, es compromet a assistir al 90% de les hores del curs. Pot passar que per causa justificada no puguis assistir el 90% de les hores del curs, aleshores podràs justificar com a màxim el 10% del total d'hores del curs. Els justificants els podràs presentar durant el temps de realització del curs i com a màxim 15 dies després de la finalització del mateix.

Els alumnes que no compleixin aquestos requisits no podran rebre cap tipus de certificat d'aquell curs encara que hagin superat les proves d'aprofitament.

Per tant, si per causa justificada, tens el 80% d'assistència al curs, podràs obtenir el certificat d'assistència sempre i quan ens enviïs la justificació.


- Espai Compartit de la Unitat de Formació (ECUF) - Data de creació: 19 de febrer de 2010 - Data de l''última actualització: 28 de novembre de 2011 -