Tornar a Funcionament

RENÚNCIES


La inscripció als cursos AFCAP és gratuïta per a tu, però cada plaça té un cost important. Per tant, cada cop que un alumne admès a un curs, no assisteix al mateix, està consumint uns recursos econòmics alhora que està privant a un altre persona de fer aquesta activitat formativa.

Per aquest motiu aquells alumnes que s'inscriguin en un curs, que no hagin renunciat i que no assisteixin al mateix, seran admesos en noves activitats formatives només en el cas que quedin places vacants després de fer la selecció. Això s'aplicarà durant un any, sempre i quan no hi hagi una reiteració en la no assistència o participació en les activitats formatives.

Si t'has inscrit a un curs i no pots assistir, cal que ens comuniquis la teva renúncia al curs amb una antelació màxima de 3 dies abans de l'inici del curs. D'aquesta manera podrem ocupar la plaça amb una altre persona i aprofitarem al màxim els recursos.

Si vols comunicar la renúncia a un curs, pots fer-ho omplint el següent formulari:


- Espai Compartit de la Unitat de Formació (ECUF) - Data de creació: 19 de febrer de 2010 - Data de l'última actualització: 28 de novembre de 2011 -