Problemes de seguretat per accedir al Moodle

Alguns navegadors mostren certes alertes de seguretat a l'hora d'entrar a Moodle, els casos més comuns són:
  • Certificat: Si té un problema de certificat veurà un missatge on avisa de que la informació que és intercanviada amb la pàgina no pot ésser vista ni canviada per altres però hi ha un problema amb el certificat. En aquest cas s'ha d'acceptar per continuar.

  • Pàgina no segura: En el cas de que li doni un missatge advertint de que la pàgina no és segura, li oferirà la opció de continuar sota la seva responsabilitat. Per evitar que aquest missatge es repeteixi haurà d'afegir la adreça a la llista de pàgines de confiança, aquesta opció la trobarà al menú "eines>>opcions d'Internet", del menú del seu navegador.

  • La conexió segura ha fallat: En aquest cas, ens pot oferir la possibilitat d'afegir una excepció. Hem de clicar a "afegir una excepció".


Darrera modificació: dilluns, 26 gener 2015, 11:27